ANBI

Het Nederlands Strijkersgilde (NSG) heeft de status van culturele ANBI. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een Culturele ANBI moet voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Doelstelling Stichting Nederlands Strijkersgilde

De stichting heeft ten doel om moderne muziek bij een breder publiek bekend te maken. Dit wordt gedaan op kleinschalig niveau, waarbij muziek en plezier centraal staan.

Geen van de bestuurders ontvangt enige beloning voor zijn of haar werkzaamheden als bestuurder van de Stichting NSG.

Onderdeel van de ANBI-status is het openbaar maken van enkele documenten die hieronder te vinden zijn

Beleidsplan Stichting Nederlands Strijkersgilde (78 kB)
Inhoudelijk jaarverslag Stichting Nederlands Strijkersgilde 2023 (52 kB)
Financieel jaarverslag Stichting Nederlands strijkersgilde 2023 (521 kB)