Het orkest

Het Nederlands Strijkersgilde is een landelijk muziekgezelschap dat jaarlijks een projectstrijkorkest samenstelt uit gevorderde amateurs. Gedurende een zevendaagse repetitieperiode wordt een avontuurlijk en eigentijds programma ingestudeerd, waarna het orkest op tournee gaat door Nederland. De kwaliteit van de uitvoeringen staat voorop en zodoende worden de deelnemers vooraf geselecteerd door middel van audities. Uiteindelijk ontstaat dan een strijkorkest van ongeveer veertig musici.

Regelmatig treedt het NSG op met een solist of ensemble. Dit zijn voornamelijk pas afgestudeerde conservatoriumstudenten die zo de kans krijgen met orkest te spelen. Zij worden benaderd voor bijzondere gelegenheden als een lustrum of indien het niveau van de muziek dit vereist. In 2013 werd bijvoorbeeld samengewerkt met het Trio Kapok, die speciaal voor het lustrum “Krrr, Krrr voor jazztrio en strijkorkest” hebben geschreven.

Na tien jaar te hebben gewerkt met dirigent Jeppe Moulijn, kiest het NSG er sinds 2004 voor om ieder project een andere dirigent te benaderen, waarbij vooral gezocht wordt naar enthousiaste professionals die graag met amateurs werken. Zij worden bovendien actief betrokken in het samenstellen van het programma. Sindsdien hebben onder anders Jussie Jaatinen, Taco Kooistra, Frank de Groot, Gijs Kramers, Carel den Hertog en Konradin Herzog succesvol voor het NSG gestaan!

Het gezelschap beoogt zowel de musici als het concertpubliek vertrouwd te maken met muziek uit de twintigste en eenentwintigste eeuw. Daarnaast streeft het NSG ernaar om regelmatig een talentvolle componist een opdracht te geven een muziekstuk te schrijven voor het orkest. Ook stelt het orkest zich ten doel om onbekend repertoire ten gehore te brengen.

Divers, uitdagend en vernieuwend is het voor de muzikanten, als ook voor de luisteraars. Door deze muziek naar een breder publiek te brengen, heeft het orkest als doel om de cultuur van klassieke muziek, zoals deze breed wordt gedragen, te verrijken en te verdiepen. Het orkest laat zien dat hedendaagse, ‘klassieke’ muziek de kracht heeft te beroeren en meer kan betekenen dan het vermaken van een muzikale avant-garde. Tevens probeert het NSG hiermee tegenwicht te bieden aan de Nederlandse (amateur)muziekgezelschappen die zich vooral richten op het gangbare concertrepertoire voor grote bezettingen.

Foto: Nic Limper