Aanmelden NSG 2021

Ik wil auditie doen voor (required)
Viool 1Viool 2Viool 1 & 2AltvioolCelloAanvoerder contrabasContrabas

Auditiefragmenten:

Viool 1

Viool 2

Altviool

Cello

Voor meer informatie over de auditie zie: meespelen?